วิธีเตรียมไฟล์ Artwork

ลูกค้าโปรดเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อให้ได้รับการบริการที่รวดเร็ว แจ้งเราว่าลักษณะป้ายหรืองานพิมพ์ที่ต้องการเป็นรูปแบบไหน อาจจะหารูปตัวอย่างจากเว็บไซต์หรือผลงานเก่า ๆ ของเรา หรืออาจจะหาภาพจากในอินเตอร์เน็ตที่มีลักษณะอย่างที่ท่านต้องการ


- ขนาดป้ายหรืองานพิมพ์ที่ต้องการ กว้าง x สูง เท่าไรในแต่ละชิ้นงาน
- รูปภาพหน้างานในกรณีที่ท่านต้องการให้เราบริการติดตั้งหน้างานให้ด้วย
- ลักษณะวัสดุที่ต้องการในกรณีมีสเปคกำหนดพิเศษอยู่แล้ว หรือจะให้ทางเราแนะนำก็สามารถแจ้งให้เราทราบได้เลย
- ถ้ามีไฟล์อาร์ตเวิร์คอยู่แล้วท่านสามารถส่งตัวอย่างเพื่อให้เราตรวจสอบความพร้อมก่อนพิมพ์ 
- ถ้าต้องการให้เราออกแบบ เรามีบริการออกแบบด้วย ท่านสามารถแจ้งโจทย์ลักษณะงานที่ต้องการได้เลย
- เตรียมชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลบริษัทที่ต้องการให้ออกใบเสนอราคา
- ช่วงวันเวลาที่ต้องการได้รับงาน